Välkommen till Söderkliniken!

Söderkliniken erbjuder professionell vård av specialistutbildade leg sjukgymnaster. På Söderkliniken får Du rehabilitering av hög kvalitet. Med ett personligt bemötande sätts Du som patient i fokus. Bedömning och analys görs individuellt och i samarbete mellan Dig och Din sjukgymnast planeras sedan behandling och åtgärder, vars målsättning är att skapa ett ökat välbefinnande och minskade besvär.

Sjukgymnastik / Fysioterapi

Sjukgymnastik syftar till att påverka hälsan genom rörelse och fysisk aktivitet. Sjukgymnasterna på Söderkliniken sätter människans förmåga att uppleva, uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda sin kropp på ett optimalt sätt i fokus.
Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande.

» Läs mer

Kognitiv beteendeterapi / psykosomatik

Några av våra sjukgymnaster/fysioterapeuter är leg.psykoterapeuter med inriktning Kognitiv Beteendeterapi och/eller har vidareutbildning inom psykosomatik. Du har möjlighet att i psykosomatisk sjukgymnastik få hjälp med psykisk ohälsa, psykosomatiska besvär eller till exempel hantering av långvarig smärta.

» Läs mer

Ergonomi

Syftet med insatser inom ergonomi är att förebygga att besvär uppstår, eller att begränsa följderna av besvär som redan har uppstått och förhindra att besvären förvärras.

» Läs mer

Massage

Unna Dig en skön stund friskvård! Våra medicinska massageterapeuter Ira Viuhko och Catrin Friberg Wohrne tar emot för behandlingar. Vi erbjuder Klassisk massage, Lymfmassage, Idrottsmassage och Gravidmassage

» Läs mer