Ergonomi

ergonomiErgonomi är kunskap om människors förutsättningar och behov i samspelet människa-teknik-miljö.

Syftet med insatser inom ergonomi är att förebygga att besvär uppstår, eller att begränsa följderna av besvär som redan har uppstått och förhindra att besvären förvärras.

Insatser inom ergonomi kan bestå av anpassning av arbetsmiljö och arbetsplats eller träning och utbildning av människor.

Exempel på insatser är variation i arbetsuppgifter eller arbetstider, arbetshjälpmedel/ombyggnationer eller anpassning av individen till arbetet t ex genom lyft- och bärteknik, fysisk träning, KBT / kognitiv psykoterapi, avslappning, stresshantering eller yoga.

Genomgång av belastningsergonomin på en arbetsplats är ett annat exempel på insats och avser kartläggning av fysisk aktivitet och belastning – hur dessa relaterar till människans anatomi, fysiologi och biomekanik. Åtgärder kan bestå av att minska den fysiska arbetsbelastning, minska obekväma arbetsställningar och förbättra manuell hantering, det vill säga lyft, bärande, skjutande eller dragande, repetitiva arbetsrörelser.

Välkommen att kontakta oss för mer information och offert.