Akupunktur

Sedan 1984 har akupunkturen använts som effektiv behandlingsmetod mot smärta och vissa sjukdomstillstånd inom den svenska sjukvården.
Vid akupunktur sticks tunna sterila nålar in i särskilda akupunkturpunkter i muskler, senor eller bindväv. Vanligtvis använder man 5-10 nålar per behandling och den verksamma tiden varierar från 20-40 min. Behandlingen upprepas 1-3 ggr/v. Effekten av behandlingen märks oftast när behandlingen upprepats några gånger och ibland efter 6-8 ggr. Ibland sker förbättring efter avslutad behandling som troligen beror på att stimuleringen har satt igång reaktioner som fortsätter även efter att behandlingen är avslutad.
När nålar sticks genom hud skickas nervimpulser via tunna nervtrådar till ryggmärgen och vidare till hjärnan. Hjärnan börjar då producera ett kroppseget morfin, endorfin som bland annat bidrar till att minska smärta. Blodcirkulationen ökar ofta lokalt där nålarna har suttit. Effekten av akupunktur liknar den man kan se vid muskelarbete. Efter behandling kan man en kort tid känna sig trött eller upprymd.