Idrottsmedicin

Sjukgymnaster som arbetar inom området för idrottsmedicin är specialister i

  • Riskfaktorer för idrottstrauma och överbelastningsskador.
  • Prevention inom idrottstraumatologi.
  • Skademekanismer och läkningsprocesser i rörelse- och stödjeorganen.
  • Biomekanik.
  • Behandling och rehabilitering vid idrottsskador.
  • Kön, ålder och medicinska sjukdomars inverkan på idrottsutövandet, behandling och rehabilitering av idrottsskador.
  • Utvärderingsmetoder inom idrottsmedicin.