Mödravård

Har du besvär med smärta från rygg och bäckenleder samband med eller efter graviditet kan du få hjälp av oss. Efter en individuell undersökning och bedömning lägger vi tillsammans upp åtgärder anpassade efter Dina behov.

Vi använder oss bland annat av ergonomisk rådgivning, träningsråd och program, manuell mobilisering, TENS, akupunktur, utprovning av sacroiliaca-bälten och vattengymnastik. Upplever du att Dina besvär påverkar din psykiska hälsa finns det möjlighet till psykosomatisk sjukgymnastik.

På Söderkliniken har det genomförts en fördjupningsstudie om gravida kvinnor med bäckenbesvär och deras upplevelser av smärta i samarbete med Karolinska Institutet.