OMT / OMI

Ortopedisk Manuell Terapi ,OMT och Ortopedisk Medicin, OMI är internationella specialistområden inom sjukgymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta och funktionsnedsättningar i rygg, muskler, nerver och leder.
Behandlingen består av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som baseras på kliniskt resonemang. Man använder specifika metoder, framförallt manuella tekniker och träning.

Inom OMT / OMI använder man sig av analys, behandling och andra åtgärder av tillgänglig vetenskaplig och klinisk evidens och man baserar sin behandling efter varje enskild patients förutsättningar.