Psykosomatik / psykisk ohälsa

I psykosomatiken ser man till människan som helhet och inte enbart de fysiska aspekterna. Kärnan i psykosomatik och sjukgymnastik vid psykisk ohälsa är samspelet mellan kropp och psyke.

Exempel på psykosomatiska besvär kan vara stressrelaterade problem. Genom att under lång tid utsätta sig för stress utan möjlighet till en bra återhämtning kan det ge fysiska besvär som följd.
I samtal, kroppsrörelser och beröring, kartläggs och bearbetas tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och handlingar.

Målsättningen med psykosomatisk sjukgymnastik kan vara att öka förmåga till kroppskännedom och rörelseglädje, kunna förstå sina kroppsliga reaktioner i sammanhanget, kunna variera anspänningen i kroppen efter olika behov eller öka den fysiska och psykologiska flexibiliteten.

Sjukgymnasterna som arbetar inom psykosomatik / psykisk ohälsa har grundutbildning eller är legitimerade i psykodynamisk psykoterapi eller KBT/kognitiv psykoterapi.