Reumatologi

Reumatiska sjukdomar är ett samlingsbegrepp för en mängd diagnoser som omfattar rörelseorganen, i vissa fall kan kroppens inre organ påverkas.

Sjukgymnaster som arbetar inom reuamotologi utför en undersökning och analyserar därefter Din funktion. En individuell behandlingsplan utformas utefter Dina behov. Tillsammans med information inkluderar behandlingen olika sjukgymnastiska metoder där smärtlindring kan ingå. Individuellt utformad träning utgör en viktig del av behandlingen liksom kontroller och uppföljningar.

Den sjukgymnastiska behandlingen vid reumatisk sjukdom har som mål att förebygga funktionsnedsättning, lindra smärta, bidra till en förbättrad funktion och underlätta samt stimulera till en självständig egenträning i vardagslivet.