Stresshantering / avspänning

Stress är människans reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har att hantera dessa. Stress i sig är inte ett problem i hälsosynpunkt utan det är långvarig stress utan möjlighet till återhämtning som har visat sig vara skadligt. Stress uppstår när det är dålig ”passform” mellan arbete och individ, vid konflikter mellan arbetsliv och privatliv och när vi inte har kontroll över vårt eget arbete eller liv. Tidiga varningstecken för stress är sömnrubbningar, kognitiva, beteendemässiga och fysiologiska reaktioner på de negativa störningarna

Behandlingsåtgärder innehåller fysisk aktivitet, avslappningsövningar, andningsövningar, mindfulness, kroppskännedomsövningar. Eftersom känslor som frustration, osäkerhet och nedstämdhet ofta ingår i problembilden vid stress kombineras de fysiska övningarna med samtal.